Thuế GTGT là gì? Đối tượng chịu thuế GTGT gồm những ai?