Kế toán tại Thanh Hóa  - Dịch vụ kế toán tại Thanh hóa  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa  - Dịch vụ báo cáo tài chính  - Tư vấn kế toán Thanh HóaAn

Đối tượng và hành vi vi phạm pháp luật về Thuế

Vi phạm pháp luật thuế là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuế do các tổ chức cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại về trật tự công và tổ chức, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của mình.

Làm kế toán chúng ta luôn phải tuân thủ những quy tắc, quy định của pháp luật. Đó là luật kế toán , luật thuế và luật doanh nghiệp. Sau đây, Công ty Luật Blue xin được chia sẻ những điều kế toán có thể vô tình mắc phải để tránh:

luat-thue

Đối tượng

– Xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Người vi phạm không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về thuế trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

– Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do thực hiện các hành vi cố ý.

– Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với mọi vi phạm pháp luật do mình gây ra.

luat-thue-1

Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế

– Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định.

– Lập, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;

– Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;

– Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

– Vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

luat-thue-3

Hành vi vi phạm khác về thuế

– Chậm nộp tiền thuế.

– Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.

– Trốn thuế, gian lận thuế.

– Hành vi vi phạm  của cơ quan thuế, công chức thuế trong quản lý thuế.

– Hành vi vi phạm của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế, Kho bạc nhà nước, cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế.

– Hành vi vi phạm về thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.luat-thue-2

 Quy định rõ thẩm quyền xử phạt cho từng hành vi vi phạm

– Các hành vi vi phạm các thủ tục thuế thì thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

– Các hành vi còn lại: thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm.

– Nếu phát hiện hành vi có đâu hiệu tội phạm thì cần phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc quy định rõ như vậy tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, xử phạt tràn lan, không đúng thẩm quyền.

– Bên cạnh những  ưu điểm, pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thuế còn có rất nhiều hạn chế làm cho hành vi vi phạm pháp luật thuế ngày càng gia tăng.

Mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ kế toán tại Thanh Hóa, quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Blue để được tư vấn và hỗ trợ.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận