Kế toán tại Thanh Hóa  - Dịch vụ kế toán tại Thanh hóa  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa  - Dịch vụ báo cáo tài chính  - Tư vấn kế toán Thanh HóaAn

Dịch vụ kế toán giá rẻ trọn gói tại Thanh Hóa

Công ty TNHH tư vấn Blue nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế,dịch vụ báo cáo tài chính, thuế TNCN…..

1

Kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Lên sổ sách kế toán, khai báo thuế, làm báo cáo tài chính, cập nhập luật thuế – tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan,……là những công việc của người làm kế toán cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên để thu nhận một kế toán năng lực vô cùng khó, chi phí đắt đỏ, không có một cam kết chứng minh khả năng của họ. Hiểu rõ được nhu cầu đó, Công ty TNHH tư vấn Blue nhận thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói nhanh gọn, thuận tiện, đảm bảo theo đúng Luật Doanh nghiệp.

2

1. Dịch vụ kế toán hàng tháng

– Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

– Lập và nộp tờ khai tạm tính thế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh)

– Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán để lên sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng

– In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc, phân loại, sắp sếp, tổ chức, lưu trữ chứng từ theo tháng

– Hoàn chỉnh các loại sổ sách chứng từ theo tháng, sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ cái tổng hợp…….

– Lập và gửi các báo cáo thống kê

– Theo dõi, đăng ký, trích khấu hao tài sản cố định

– Hoạch toán, kết chuyển và cân đối lỗ lãi hàng tháng

3

2 . Dịch vụ kế toán hàng quý

– Lập và nộp tờ khai giá trị gia tăng theo quý

– Lập và nộp tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý

– Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

4

3 . Dịch vụ kế toán hàng năm

– Lập báo cáo tài chính hàng năm

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm (lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên)

– Đầu năm: nộp thuế môn bài  , bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương…

5

Tư vấn, giải trình thuế

– Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công thực hiện.

– Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Làm việc với công ty kiểm toán.

– Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

6

Lợi ích Công ty TNHH tư vấn Blue mang lại cho doanh nghiệp với dịch vụ kế toán trọn gói:

– Cập nhật các thông tin kịp thời trong tháng: Hàng tháng cân đối hoá đơn đầu vào đầu ra để đảm bảo phần nộp thuế GTGT. Cung cấp các thông tin tồn kho, hàng hoá, vật tư thông báo cho Doanh nghiệp nếu phát hiện thiếu ( hàng hoá xuất ra mà không có đầu vào).

– Hàng tháng dựa vào các hoá đơn chứng từ đã cập nhật, cân đối doanh thu, chi phí đảm bảo kế hoạch lãi, lỗ cho Doanh nghiệp.

– Tư vấn để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan.

– Lập, lưu chứng từ hợp lệ

– Sổ sách được hoàn thiện trong tháng, theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

– Có nhân viên phụ trách ổn định, và thực hiện tất cả các công việc giải trình liên quan đến vấn đề chứng từ, sổ sách kế toán với cơ quan thuế.

– Chịu trách nhiệm nếu thực hiện hạch toán sai so với quy định gây thất thoát cho Doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp có thể cập nhật những thay đổi từ cơ quan nhà nước (thông báo doanh nghiệp khi có thay đổi)

– Giảm chi phí

– Thực hiện các báo cáo gửi cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời.

– Có nhiều kinh nghiệm, có thể đại diện cho doanh nghiệp để làm việc với các cơ quan nhà nước.

– Được đảm bảo, cam kết, doanh nghiệp sẽ luôn có bảng báo cáo chính xác, hợp lý nhất.

7

Cam kết trách nhiệm với dich vu ke toan gia re nhưng chuyên nghiệp:

– Cung cấp kịp thời các thông tin: thu, chi, hàng tồn kho, tài sản,chi phí, doanh thu….

– Các chi phí được cân đối hợp lý

– Nộp báo cáo thuế đúng ngày quy định

– Có nhân viên phụ trách ổn định lâu dài

– Giải trình mọi vấn đề phức tạp rắc rối

– Chịu trách nhiệm nếu thực hiện sai quy định

8

Hãy đến với Công ty TNHH tư vấn Blue – Công ty dịch vụ kế toán trọn gói.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận