Kế toán tại Thanh Hóa  - Dịch vụ kế toán tại Thanh hóa  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa  - Dịch vụ báo cáo tài chính  - Tư vấn kế toán Thanh HóaAn

Cách xác định Phương pháp kê khai và kỳ kê khai thuế GTGT

Sau đây, Công ty Luật Blue xin được hướng dẫn cụ thể cách xác định phương pháp kê khai và kỳ kê khai thuế GTGT dành cho Doanh nghiệp thành lập mới năm 2018

8

  1. Điều kiện để DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là gì?

–  Trước đây, đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và những cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng nếu muốn áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp Mẫu 06/GTGT lên cơ quan thuế để đăng ký, trường hợp nếu không gửi mẫu 06/GTGT thì xem như kê khai thuế GTGT theo Phương pháp trực tiếp.

–  Nhưng kể từ ngày 05/11/2017 khi Thông tư 93/2017/TT-BTC ban hành ngày 19/09/2017 (nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BCT và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC) có hiệu lực thì các Doanh nghiệp không cần gửi Mẫu 06/GTGT lên cơ quan thuế nữa mà việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

+ Nếu đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT đến cơ quan thuế.

+ Nếu đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT, mẫu 04/GTGT đến cơ quan thuế

Những điểm mới của luật Doanh nghiệp 2014

Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?

Để biết được cách kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 01/GTGT thì các bạn cần phải biết được DN mình thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý, vậy cách xác định cụ thể như sau:

* Trường hợp kê khai theo Quý:

Theo Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 TT 156/2013/TT-BTC:

– Điều kiện thực hiện kê khai theo Quý là:

Tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề <  50 TỶ ĐỒNG.

+  Đối với DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ tiến hành kê khai thuế GTGT theo quý.

+  Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

– Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý.

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

* Trường hợp kê khai theo tháng:

Các cơ sở kinh doanh có:

– Tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề >  50 TỶ ĐỒNG (Cách xác định doanh thu cũng giống như trường hợp kê khai theo quý)

– Và không thuộc các trường hợp khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh (đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) và  Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

=> Nếu thoả mãn 02 điều kiện này thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng.

Mong rằng, qua bài viết mà Luật Blue chia sẻ bạn đọc có thể biết cách xác định phương pháp kê khai và kỳ kê khai thuế GTGT của doanh nghiệp mình.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận